Một số văn bản liên quan đến công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động

1. Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 về Quy định về việc đo đạc môi trường lao động định kỳ hàng năm...

2. Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 về Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,...(tải tại đây)

3. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 về Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động,...

4. Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 về Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động,...

5. Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 về Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên,...

6. Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 về Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc,...

7. Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 về Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ,...


8. Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ,...(tải tại đây)

9. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động,...

10. Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại,...(

11. Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 về Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động,...

12. Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 về Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động,...

13. Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 về Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân,...

14. Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 về Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,...

15. Thông tư số 04/2015/TT- BLĐTBXH ngày 02/02/2015 về Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...

16. Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc,...

17. Luật An toàn, vệ sinh lao động (Luật số 84/2015/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015) có hiệu lực từ 01/7/2016,...

18. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động,...

19. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động,...

20. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động,... (tải tại đây)
Tin liên quan

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN        ☎   0832.102.102

        ☎   0832.102.102

Hỗ trợ trực tuyến

( Vui lòng gởi mail hoặc gọi vào Hotline để được hổ trợ tốt nhất )

đăng ký nhận mail

0832.102.102
Chat hỗ trợ
Chat ngay