Giới thiêu chung

Phân viện bảo hộ lao động TP. Hồ Chí Minh  được thành lập từ năm 1977; trải qua 35 năm hoạt động  và 3 lần thay đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ. Nay trở thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý, triển khai, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường lao động theo quy định của pháp luật với tên gọi: Phân viện Khoa học An toàn Vê sinh Lao động & Bảo vệ Môi trường miền Nam. Phân viện có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau (Quyết định 1853/QĐ-TLĐ ngày 06 tháng 11 năm 2017 về nhiệm vụ và quyền hạn Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam thuộc Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động)

1. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ về An toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động.

2. Nghiên cứu xây dựng phương pháp, quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các hệ thống trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiên cứu phát hiện và kiến nghị bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá tác động môi trường.

3. Thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường; đánh giá, giám sát, dự báo ô nhiễm môi trường; cung cấp thông tin khoa học và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Xây dựng và phát triển tiềm lực của Phân viện để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

5. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật: Huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp; Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn và vệ sinh lao động, rủi ro sức khoẻ nghề nghiệp. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp tại doanh nghiệp; Kiểm định an toàn, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn lao động; Quan trắc và phân tích, đánh giá tác động môi trường; đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường; vệ sinh lao động và nhân trắc học; Tư vấn, thiết kế, thẩm định, đánh giá hệ thống kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị an toàn; đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường; Thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh nghề nghiệp, liên quan đến sức khoẻ nghề nghiệp.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

Tầm nhìn
Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam, từng bước xây dựng được uy tín và vị thế của mình trên thị trường bằng chính năng lực và chất lượng dịch vụ.

Sứ mệnh
Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cung cấp các dịch vụ: Kiểm định an toàn thiết bị, kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy, tư vấn xây dựng, kiểm định chống sét, đo điện trở đất

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

2019

Công ty khởi đầu

Hỗ trợ trực tuyến

( Vui lòng gởi mail hoặc gọi vào Hotline để được hổ trợ tốt nhất )

đăng ký nhận mail

0832.102.102
Chat hỗ trợ
Chat ngay