Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn lao động là gì ?

Huấn luyện an toàn lao động là yêu cầu bắt buộc do nhà nước quy định dành cho các doanh nghiệp cần huấn luyện an toàn lao động.Đây là một dịch vụ bắt buộc đối với một nhóm người phải thực hiện và được cấp chứng chỉ mới được phép lao động 
Huấn luyện an toàn lao động
 huấn luyện an toàn lao động
 

Những ai, đối tượng nào cần phải huấn luyện an toàn lao động ?

 
Căn cứ vào Nghị định 44/2016 NĐ-CP tại chương III , chúng tôi tiến hành chia các nhóm nhóm đối tượng huấn luyện lao động thành 6 nhóm :
 

I. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

II. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

III. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

IV. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

V. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

VI. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

Nội dung huấn luyện lao động là gì ?

 
Căn cứ vào 6 nhóm đối tượng lao động ở trên mà đối với từng nhóm đối tượng khác nhau mà nôi dung huấn luyện an toàn lao động của chúng là khác nhau.
 
Nhóm 1:
 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 
Nhóm 2:
 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

 
Nhóm 3
 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

 
Nhóm 4 
 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

 • Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

 
Nhóm 5
 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 
Nhóm 6 
 • Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

 
Thời gian và thời hạn huấn luyện an toàn lao động là bao lâu ?
 
Đối với từng nhóm khác nhau thì thời gian huấn luyện và thời hạn huấn luyện của chúng cũng khác nhau cụ thể như sau :
 
Nhóm 1 :Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra, 
Thời hạn huấn luyện ít nhất 02 năm một lần,thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu
 
Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
Thời hạn huấn luyện ít nhất 02 năm một lần,thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu
 
Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
Thời hạn huấn luyện ít nhất 02 năm một lần thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu .
 
Nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
Thời hạn huấn luyện ít nhất 01 năm một lần thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu .
 
Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.
Thời hạn huấn luyện ít nhất 02 năm một lần,thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 
Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
Thời hạn huấn luyện ít nhất 02 năm một lần,thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 
Nơi nào huấn luyện an toàn lao động ?
 
Trung tâm kiểm định an toàn thành phố của chúng tôi là một trong những cơ sở đáp ứng được yêu cầu của pháp luật về qui định được phép huấn luyện an toàn lao động và cấp chứng chỉ cho người lao động .Quý khách có nhu cầu huấn luyện an toàn lao động vui lòng alo cho chúng tôi qua số hotline 

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN        ☎   0832.102.102

        ☎   0832.102.102

Hỗ trợ trực tuyến

( Vui lòng gởi mail hoặc gọi vào Hotline để được hổ trợ tốt nhất )

đăng ký nhận mail

0832.102.102
zalo-icon