Kiểm Tra Hàng Hóa Nhập Khẩu

Dịch Vụ Kiểm Tra Hàng Hóa Nhập Khẩu

Căn cứ kiểm tra: Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hoá nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo mã hàng hóa và biện pháp kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu.

dịch vụ kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình thực hiện như sau: 
B1. Đơn vị nhập khẩu nộp Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng tại cục ATLĐ – Bộ lao động TBXH hoặc Sở LĐTBXH tại tỉnh thành nơi nhập khẩu hàng hoá. 
B2. Nộp Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng có đóng dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cùng bộ hồ sơ khai Hải quan để được tạm thời mang hàng về kho bảo quản 
B3. Đăng ký hồ sơ chứng nhận sự phù hợp tại các đơn vị được chỉ định của Bộ LĐTBXH 
B4. Nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu cho Cục ATLĐ / Sở LĐTBXH, sau đó đợi Thông báo kết quả kiểm tra hàng hoá nhập khẩu từ Cục ATLĐ / Sở LĐTBXH và nộp cho Hải Quan để hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

Bộ hồ sơ bao gồm:
1. Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo mẫu.(tải mẫu)
2. Hợp đồng(bản sao).
3. Danh mục hàng hoá (packing list) kèm theo hợp đồng(bản sao).
4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ chất lượng 1 trong các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận hợp quy.
- Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng.
- Giấy giám định chất lượng lô hàng.
- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
5. Hóa đơn(bản sao).
6. Vận đơn(bản sao).
7. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
8. Giấy Chứng nhận xuất sứ - CO(nếu có)
9. Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa.
10. Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS(nếu có).
11. Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn hợp quy.
12. Nhãn phụ( Nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định)

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN KỸ THUẬT 3
Hotline: 0972.422.009
Email: dangthaictkt@gmail.com

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN        ☎   0832.102.102

        ☎   0832.102.102

Hỗ trợ trực tuyến

( Vui lòng gởi mail hoặc gọi vào Hotline để được hổ trợ tốt nhất )

đăng ký nhận mail

0832.102.102
zalo-icon